Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

«Ο γλάρος Ιωνάθαν και η πετρελαιοκηλίδα που βρώμισε τη θάλασσα μας»


Ένα Οικολογικό παραμύθι/αφήγημα γραμμένο από τα ίδια τα παιδιά, βασισμένο στα πραγματικά γεγονότα της ρύπανσης του Σαρωνικού από πετρελαιοκηλίδα.


https://drive.google.com/file/d/1rmu7DwJUSGNSM6AqI8MAPZdxs0DPLNai/view?usp=sharing
Για να δείτε το σχέδιο εργασίας πατήστε επάνω στη φωτογραφία

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος: «Ο γλάρος Ιωνάθαν και η πετρελαιοκηλίδα
 που βρώμισε τη θάλασσα μας»

Υποθέματα:
-Γνωριμία με τη παράκτια χλωρίδα και πανίδα
-Προσφορές της θάλασσας
-Ρύπανση της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα
-Διαδικασία απορρύπανσης από πετρέλαιο
-Άλλα είδη θαλάσσιας ρύπανσης
-Εθελοντική συμμετοχή των πολιτών στην προστασία της θάλασσας από ρύπανση

Στόχοι:
-Να γνωρίσουν οι μαθητές  είδη χλωρίδας και πανίδας των παράκτιων οικοσυστημάτων
-Να καταγράψουν τις προσφορές της θάλασσας
-Να περιγράψουν τις επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο
-Να πληροφορηθούν για τη διαδικασία της απορρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο
-να διερευνήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους (ενεργοί πολίτες) στη διαδικασία απορρύπανσης και σωτηρίας των παράκτιων οργανισμών, καθώς και της προστασίας της θάλασσας από άλλες μορφές ρύπανσης

Διδακτικές τεχνικές ανάπτυξης του προγράμματος:
-Συγγραφή Παραμυθιού με Οικολογικό περιεχόμενο
-Μελέτη και περιγραφή εικόνων
-Συζήτηση σε ολομέλεια
-Αναζήτηση πληροφοριών και βιβλιογραφική έρευνα
-Παντομίμα
-Συγγραφή κειμένου
-Πείραμα
-Ημιδομημένος χάρτης εννοιών

Συνεργασίες:
Με τους φορείς που αναγράφονται στο υποστηρικτικό υλικόΤρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2017-2018»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188142/ ΓΔ4/ 2-11-2017 Eγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος και συγκεκριμένα:
·           στις τάξεις Α΄ ως Δ΄ κατά κύριο λόγο στην Ευέλικτη Ζώνη και
·           στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σε συμφωνία με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, προεκτείνοντας το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων ή συνδυάζοντας περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές που πραγματεύεται το Πρόγραμμα.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί και Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων) έχουν το δικαίωμα να υλοποιήσουν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει κάθε εκπαιδευτικός δεν υπερβαίνει τα τρία ανά σχολικό έτος. Σε κάθε Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να συμμετέχουν έως και τρεις εκπαιδευτικοί.
Οι μαθητικές ομάδες μπορούν να συγκροτούνται:
§   Από το σύνολο των μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος
§   Με διατμηματική συνεργασία (π.χ. Γ1΄-Γ2΄)
§   Με συνεργασία περισσοτέρων τάξεων
§   Με συνεργασία διασχολικών ομάδων, προωθώντας έτσι περαιτέρω την έννοια της δικτύωσης.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εκπονήσουν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν α) το συνημμένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος και β) την ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Προγράμματος στους παρακάτω συνδέσμους:

α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:   
β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας: https://goo.gl/forms/Kcwn6j8Hzsa6yGBX2
       γ. για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων: https://goo.gl/forms/YpERtvcrXwvLHC4m2
Το συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να εγκριθεί από τον Διευθυντή ή την Προϊσταμένη και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια να υποβληθεί στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων), προκειμένου οι τελευταίες να εισηγηθούν την έγκρισή του στην επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων, στην οποία συμμετέχουν, σύμφωνα με τις Υ.Α.: 1) Γ2/4867 (Β΄629/1992), 2) Γ1/377/865 (Β΄577/1992) και 3) Γ7/107631 (Β΄1477/2003). Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας Υποβολής Προγράμματος και η κατάθεση του εντύπου Υποβολής Προγράμματος στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.
Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Μονοήμερο σεμινάριο επιμορφωτικό στο ΚΠΕ Ελευσίνας με θέμα «Η “τέχνη” της ομάδας στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία» στις 9-12-2017


Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας και τις  ΔΠΕ Δυτ. Αττικής, Πειραιά και ΔΔΕ Β΄, Γ΄ Αθήνας και Δυτ. Αττικής διοργανώνει μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για 60 εκπαιδευτικούς με θέμα:
«Η “τέχνη” της ομάδας στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία»
ΚΠΕ Ελευσίνας (Κοντούλη 60, Ελευσίνα)
9 Δεκεμβρίου 2017 (09:00-18:30)
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι:
·  Η αναγνώριση της αξίας της λειτουργίας των ομάδων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία
·  Η εξοικείωση με τα βήματα και τους κανόνες κτισίματος μιας ομάδας
·  Η αναγνώριση της σπουδαιότητας της ομάδας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών για την επίτευξη κοινών στόχων

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν 10 εκπαιδευτικοί από την Διεύθυνσή μας, γι’ αυτό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου στον σύνδεσμο  https://goo.gl/forms/gWlZsTd52Z5tLvrB2.


Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΙΣ 3 ΚΑΙ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017


Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, B΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής & Δυτικής Αττικής, μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διοργανώνουν διήμερο σεμινάριο 15 διδακτικών ωρών για 120 εκπαιδευτικούς των 7 Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα:
“Αργοσαρωνικός, η θάλασσά μας- το παρόν και το μέλλον της”

3 και 4 Νοεμβρίου 2017

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά (Χάρτης)
(ΜΜΜ/ ΤΡΑΜ Στάση Ελληνικό/ Λεωφορεία ΟΑΣΑ Α2 & Β2 (από Ακαδημία), Α1 (από Πειραιά), 140 (από Γουδί)/ πρόσβαση με ΙΧ είσοδος ΑΚΝΑΚ στα 50 μ. Απέναντι δεξιά από είσοδο πρώην αεροδρομίου Ελληνικού)

ΣΤΟΧΟΙ
Με αφορμή την πρωτόγνωρη περιβαλλοντική καταστροφή του Αργοσαρωνικού, της θάλασσας που αποτελεί άμεσο τοπικό περιβάλλον όλων των σχολείων της Αττικής, το σεμινάριο στοχεύει στη σφαιρική ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης. Το θέμα προσεγγίζεται μεθοδολογικά με θεωρητικές εισηγήσεις από επιστήμονες, καθώς και με συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εργασίες πεδίου και σε βιωματικά εργαστήρια για το σχεδιασμό προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με άξονα τη θάλασσα που θα υλοποιηθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α, Β΄, Γ, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής & Δυτικής Αττικής

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Αυτοδιοικητική Περιφέρεια Αττικής Ν. Τομέας, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Υ.ΝΑ.Ν.Π., ΚΠΕ Αργυρούπολης, ΕΛΚΕΘΕ, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, Μεσόγειος SOS, ANIMA, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου στον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/6XfGazudEQclcdDF2 .Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

«Διοργάνωση μονοήμερου βιωματικού σεμιναρίου στην Ακράτα - Λίμνη Τσιβλού στις 18 Νοεμβρίου 2017»Οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ και Δ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Π.Ε. διοργανώνουν μονοήμερο βιωματικό θεματικό Σεμινάριο – Εργαστήριο με θέμα:

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ακράτας και στα πεδία της περιοχής και  απευθύνεται σε  50 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων, που ανήκουν στην εμβέλεια του ΚΠΕ. Από την Δ/νσή μας θα συμμετάσχουν 25 εκπαιδευτικοί.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιμορφώσει και να ευαισθητοποιήσει με βιωματικό τρόπο τους εκπαιδευτικούς για τη σημασία και την ανάγκη υλοποίησης Προγραμμάτων για υγροτοπικά οικοσυστήματα, καθώς και να τους φέρει σε επαφή με τα προβλήματα και τις δυνατότητες προστασίας και διαχείρισης αυτών των περιοχών. Επίσης, θα δοθεί έμφαση σε θέματα που έχουν σχέση με την προστασία και τις απειλές της άγριας πανίδας, καθώς το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας είναι ενταγμένο στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Άγρια πανίδα σε κίνδυνο». Ακόμη, θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας που θα αποκτηθεί για το σχεδιασμό σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα προγραμμάτων Π.Ε. στα σχολεία.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017  στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ακράτα,  στη λίμνη Τσιβλού και στη Ζαρούχλα.
Προϋπόθεση  για τη παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην πεζοπορία διάρκειας δυόμισι (2,5) ωρών στα μονοπάτια της λίμνης Τσιβλού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα ρούχα και παπούτσια καθώς, επίσης, και με σακίδιο.
                 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα https://tinyurl.com/y886qhht έως τη Δευτέρα  30 Οκτωβρίου 2017. Θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να εκπονήσουν περιβαλλοντικό πρόγραμμα και όσοι δεν έχουν επιμόρφωση σε ΚΠΕ.
             Το ΚΠΕ θα καλύψει τις δαπάνες του σεμιναρίου στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση (ΕΚΤ) & από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες θα αφορούν:
·      προσφορά καφέ, βουτημάτων, αναψυκτικών και χυμών
·      προσφορά σάντουιτς και νερού για τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδρομής στο πεδίο
    Οι δαπάνες μετακίνησης των επιμορφούμενων καθώς και η δαπάνη του γεύματος θα καλυφθούν από τους ίδιους.

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Το δικό μου πάρκο» (Θεατρικό βιωματικό εργαστήριο με χρήση τεχνικών FORUM THEATER του AUGOUSTO BOAL)

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04/11/2017 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ E MAIL:  elniarchou@gmail.com.

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 5 διδακτικές ώρες, θα διεξαχθεί στο 6ο-14ο Δ.Σ. Περιστερίου (Πτολεμαΐδος 51)/ Χάρτης: https://goo.gl/maps/ufHdvnAogs82 )  και ώρα 10.00 – 13.00 και απευθύνεται σε 30 εκπαιδευτικούς.

Ενδεικτικό πρόγραμμα:
10.00 – 10.30: Προσέλευση
10.30 – 10.45: Καλωσόρισμα από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας Ελένη Νιάρχου
10.45 – 11.00: «Η τεχνική του ηθικού διλήμματος ως εργαλείο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» - Ελένη Νιάρχου
11.00 – 13.00: Βιωματικό εργαστήριο με θέμα: «Το δικό μου πάρκο» - Σταύρος Σπυράκης
                    Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα    https://tinyurl.com/yc8gsqj2  έως την Παρασκευή  20/10 /2017.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Το δικό μου πάρκο» (Θεατρικό βιωματικό εργαστήριο με χρήση τεχνικών FORUM THEATER του AUGOUSTO BOAL)

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διοργανώνει την Κυριακή 05/11/2017 επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Το δικό μου πάρκο»
(Θεατρικό βιωματικό εργαστήριο με χρήση τεχνικών FORUM THEATER του AUGOUSTO BOAL)
          
Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 5 διδακτικές ώρες, θα διεξαχθεί στο 6ο-14ο Δ.Σ. Περιστερίου (Πτολεμαΐδος 51)/ Χάρτης: https://goo.gl/maps/ufHdvnAogs82 )  και ώρα 10.30 – 13.00 και απευθύνεται σε 30 εκπαιδευτικούς.
        Πρόκειται για βιωματικό εργαστήριο που επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες σε ζητήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από τη βιωματική σχέση με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Το FORUM THEATER αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό διδακτικό εργαλείο, αφού με την άμεση προσωπική συμμετοχική πρωτοβουλία, τη βιωματική επεξεργασία και την εσωτερίκευση των θεμάτων που τίθενται προς διερεύνηση, δημιουργούμε με παιγνιώδη και ανεπαίσθητο τρόπο  απτές και ισχυρές παραστατικές εικόνες, ικανές να ευαισθητοποιήσουν τα μέλη της ομάδας  και να τα οδηγήσουν στην υιοθέτηση επιθυμητών αρχών, αξιών και κανόνων. Εφαρμόζοντας τεχνικές  FORUM THEATER του AUGOUSTO BOAL, τα μέλη του εργαστηρίου εκφράζονται ελεύθερα και δημιουργικά, αποκομίζοντας μια πολύτιμη εμπειρία, με πολλαπλή λειτουργική αξία, απόλυτα  αφομοιώσιμη και εκμεταλλεύσιμη κάθε στιγμή, ενώ ταυτόχρονα διερευνάται η θέση και η άποψη, που έχουν πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα που τίθενται και παρουσιάζουν κάποια μορφή καταπίεσης και έντονου προβληματισμού. Παράλληλα, επιχειρείται η ανασκευή επί το ορθότερο των θέσεων και των απόψεών τους και τελικά με τη συζήτηση και τους προβληματισμούς που γεννιόνται, γίνεται  προσπάθεια να καταλήξει ο καθένας προσωπικά στη  δική του αυτόνομη θέση σχετικά με το θέμα, γεγονός, που θα του δώσει τη δύναμη να την υπερασπιστεί σθεναρά και με ισχυρή βάση.
Το εργαστήριο θα συντονίσει ο κ. Σταύρος Σπυράκης, Εκπαιδευτικός  - Υπεύθυνος ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου- Εμψυχωτής  - Ηθοποιός.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και μαλακά παπούτσια.

Ενδεικτικό πρόγραμμα:
10.00 – 10.30: Προσέλευση
10.30 – 10.45: Καλωσόρισμα από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας Ελένη Νιάρχου
10.45 – 11.00: «Η τεχνική του ηθικού διλήμματος ως εργαλείο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» - Ελένη Νιάρχου
11.00 – 13.00: Βιωματικό εργαστήριο με θέμα: «Το δικό μου πάρκο» - Σταύρος Σπυράκης

                   Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα    https://tinyurl.com/yc8gsqj2  έως την Παρασκευή  20/10 /2017.